Cao Đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm – P. Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X34R+MMF, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3626 306
Trang web
Tọa độ 209.566.853, 10.709.165.859.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất - Bình Sơn