Cấp cứu Vĩnh Phúc – xe Tuyến Thùy – Đồng Tâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cổng Bệnh viện Đa khoa, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 280000, Việt Nam
Số điện thoại 097 775 44 45
Trang web https://capcuuvinhphuc.vn/
Tọa độ 212.871.327, 1.055.912.156

 


Địa chỉ Cấp cứu Vĩnh Phúc - xe Tuyến Thùy ở đâu?

Cổng Bệnh viện Đa khoa, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 280000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cấp cứu Vĩnh Phúc - xe Tuyến Thùy như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Cấp cứu Vĩnh Phúc - xe Tuyến Thùy có website không?

Địa chỉ trang web của Cấp cứu Vĩnh Phúc – xe Tuyến Thùy là: https://capcuuvinhphuc.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổng Đại Lý Vật Tư Thiết Bị Y Tế Sức Khỏe Vàng - Đống Đa