Carambola Bungalow – Phong NHA

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Carambola Road, Phong NHA, Bố Trạch, Quảng Bình 47257, Việt Nam
Số điện thoại 098 473 03 72
Trang web http://carambolabungalow.com/
Tọa độ 175.990.583, 106.291.191

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phượng Lan - Phú An