CH VLXD VẠN Ý – Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1470/74 BÌNH ĐỨC 3, PHƯỜNG BÌNH ĐỨC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3853 686
Trang web
Tọa độ 103.862.787, 10.543.942.589.999.900

 


Địa chỉ CH VLXD VẠN Ý ở đâu?

1470/74 BÌNH ĐỨC 3, PHƯỜNG BÌNH ĐỨC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, Việt Nam

Giờ làm việc của CH VLXD VẠN Ý như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

CH VLXD VẠN Ý có website không?

Địa chỉ trang web của CH VLXD VẠN Ý là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật liệu xây dựng CÚC KẾ - Vinh Phú