Chả bò Đà Nẵng – Đặc sản Đà Nẵng làm quà – Freeship – An Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 369V+72M, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 499 24 22
Trang web
Tọa độ 160.682.243, 10.824.253.639.999.900

 


Địa chỉ Chả bò Đà Nẵng - Đặc sản Đà Nẵng làm quà - Freeship ở đâu?

369V+72M, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chả bò Đà Nẵng - Đặc sản Đà Nẵng làm quà - Freeship như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Chả bò Đà Nẵng - Đặc sản Đà Nẵng làm quà - Freeship có website không?

Địa chỉ trang web của Chả bò Đà Nẵng – Đặc sản Đà Nẵng làm quà – Freeship là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thực Phẩm Nga - Thuỵ Khuê