Chăn Ga Gối Đệm Khách Sạn Quảng Ninh Hạnh Hương – Hồng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 091 252 60 55
Trang web https://changagoikhachsan.business.site/
Tọa độ 209.559.131, 1.070.956.478

 


Địa chỉ Chăn Ga Gối Đệm Khách Sạn Quảng Ninh Hạnh Hương ở đâu?

24 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chăn Ga Gối Đệm Khách Sạn Quảng Ninh Hạnh Hương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30]

Chăn Ga Gối Đệm Khách Sạn Quảng Ninh Hạnh Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Chăn Ga Gối Đệm Khách Sạn Quảng Ninh Hạnh Hương là: https://changagoikhachsan.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Everon Sông Mã - Sơn La - Sông Mã