Cháo Gà Diễm – An Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 172 Nguyễn Đệ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0777 821 721
Trang web
Tọa độ 100.478.977, 1.057.598.019

 


Địa chỉ Cháo Gà Diễm ở đâu?

172 Nguyễn Đệ, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo Gà Diễm như thế nào?

Thứ Hai:[10:30-21:00], Thứ Ba:[10:30-21:00], Thứ Tư:[10:30-21:00], Thứ Năm:[10:30-21:00], Thứ Sáu:[10:30-21:00], Thứ Bảy:[10:30-21:00], Chủ Nhật:[10:30-21:00]

Cháo Gà Diễm có website không?

Địa chỉ trang web của Cháo Gà Diễm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Hiếu Dung - Thạch Bằng