Chè Liên Đà Nẵng – Chè Sầu Liên – Chính Gián

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 320 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 959 52 74
Trang web http://www.chelien.com.vn/
Tọa độ 160.660.327, 10.819.337.279.999.900

 


Địa chỉ Chè Liên Đà Nẵng - Chè Sầu Liên ở đâu?

320 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Liên Đà Nẵng - Chè Sầu Liên như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Chè Liên Đà Nẵng - Chè Sầu Liên có website không?

Địa chỉ trang web của Chè Liên Đà Nẵng – Chè Sầu Liên là: http://www.chelien.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Trà hữu cơ Cao Bồ - Hà Giang