Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đăk Nông – Phường Nghĩa Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ Dân Phố 1, Phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 0261 3547 556
Trang web
Tọa độ 119.774.266, 10.768.000.599.999.900

 


Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đăk Nông ở đâu?

Tổ Dân Phố 1, Phường Nghĩa Tân, Thị Xã Gia Nghĩa, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đăk Nông như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đăk Nông có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Đăk Nông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hà Tĩnh - Nam Hà