Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Thuận – Mỹ Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 21 Tháng 8, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3838 944
Trang web
Tọa độ 115.648.667, 1.090.174.316

 


Địa chỉ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Thuận ở đâu?

1 21 Tháng 8, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Thuận như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Thuận có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Ninh Thuận là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Máy trợ thính - Ốc tai điện tử hearLIFE Khánh Hòa - Lộc Thọ