Chi cục Hải quan Long Thành – Phước Thái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M25P+HRW, Đường Không Tên, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3841 195
Trang web
Tọa độ 106.589.832, 10.703.706.729.999.900

 


Địa chỉ Chi cục Hải quan Long Thành ở đâu?

M25P+HRW, Đường Không Tên, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi cục Hải quan Long Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Chi cục Hải quan Long Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Chi cục Hải quan Long Thành là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch vụ Hải quan Đồng Nai - OPLogistics - Bình Đa