Chi Cục Hải Quan Tây Đô – Bình Thuỷ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cục Hải Quan Thành Phố Cần Thơ, 18, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3841 119
Trang web http://www.haiquancantho.gov.vn/
Tọa độ 100.782.897, 10.574.570.229.999.900

 


Địa chỉ Chi Cục Hải Quan Tây Đô ở đâu?

Cục Hải Quan Thành Phố Cần Thơ, 18, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Chi Cục Hải Quan Tây Đô có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục Hải Quan Tây Đô là: http://www.haiquancantho.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội Tỉnh Lào Cai - Nam Cường