Chi cục Hải quan Thống Nhất – Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 801, Đường 767, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3869 419
Trang web
Tọa độ 109.790.178, 10.695.918.359.999.900

 


Địa chỉ Chi cục Hải quan Thống Nhất ở đâu?

801, Đường 767, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi cục Hải quan Thống Nhất như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Chi cục Hải quan Thống Nhất có website không?

Địa chỉ trang web của Chi cục Hải quan Thống Nhất là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cục Hải quan tỉnh Long An - Phường 4