Chi Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh – Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 710083, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 1532
Trang web http://cucqlxd.gov.vn/
Tọa độ 107.721.764, 1.067.007.335

 


Địa chỉ Chi Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

92 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 710083, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Chi Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng Công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh là: http://cucqlxd.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo