Chi Hung Co., Ltd. – Thái Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Xã, Đường số 1, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3625 022
Trang web
Tọa độ 109.736.462, 1.067.509.201

 


Địa chỉ Chi Hung Co., Ltd. ở đâu?

Xã, Đường số 1, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Hung Co., Ltd. như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30]

Chi Hung Co., Ltd. có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Hung Co., Ltd. là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Thực Phẩm Yến Nhung - Long Bình