Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại HHS Việt Nam tại Hồ Chí Minh – Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Đường số 2, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 267 16 86
Trang web https://hhsvietnam.com.vn/
Tọa độ 107.048.951, 1.067.278.637

 


Địa chỉ Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại HHS Việt Nam tại Hồ Chí Minh ở đâu?

27 Đường số 2, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại HHS Việt Nam tại Hồ Chí Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00]

Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại HHS Việt Nam tại Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại HHS Việt Nam tại Hồ Chí Minh là: https://hhsvietnam.com.vn/

Hình ảnh tham khảo