Chi nhánh công ty cổ phần khai khoáng miền núi- Nhà máy sản xuất gang sơn cẩm – Phú Lương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, xóm Đồng xe, Phú Lương, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3543 599
Trang web https://thai-nguyen.congtydoanhnghiep.com/
Tọa độ 216.350.686, 1.057.985.004

 


Giờ làm việc của Chi nhánh công ty cổ phần khai khoáng miền núi- Nhà máy sản xuất gang sơn cẩm như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Chi nhánh công ty cổ phần khai khoáng miền núi- Nhà máy sản xuất gang sơn cẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh công ty cổ phần khai khoáng miền núi- Nhà máy sản xuất gang sơn cẩm là: https://thai-nguyen.congtydoanhnghiep.com/

Hình ảnh tham khảo