Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Can Lộc – Hà Tĩnh – Hà Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Km 496, Quốc lộ 1A, Xóm Thượng Gia, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà, Tĩnh, Vi, Hà Tĩnh, 480000, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3842 838
Trang web https://www.hoasengroup.vn/
Tọa độ 1.842.989, 105.794.995

 


Địa chỉ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Can Lộc - Hà Tĩnh ở đâu?

Km 496, Quốc lộ 1A, Xóm Thượng Gia, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà, Tĩnh, Vi, Hà Tĩnh, 480000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Can Lộc - Hà Tĩnh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Can Lộc - Hà Tĩnh có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Can Lộc – Hà Tĩnh là: https://www.hoasengroup.vn/

Hình ảnh tham khảo