Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm & Đồ Uống Đông Á Tại Hải Phòng – Đằng Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 13/193, Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3733 680
Trang web
Tọa độ 20.835.883, 10.670.276.799.999.900

 


Địa chỉ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm & Đồ Uống Đông Á Tại Hải Phòng ở đâu?

Số 13/193, Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm & Đồ Uống Đông Á Tại Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm & Đồ Uống Đông Á Tại Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm & Đồ Uống Đông Á Tại Hải Phòng là:

Hình ảnh tham khảo