Chi nhánh Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu tại Bình Định – Phường Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52a Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6502 345
Trang web http://www.gdtvietnam.com/
Tọa độ 137.734.729, 1.092.329.456

 


Địa chỉ Chi nhánh Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu tại Bình Định ở đâu?

52a Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu tại Bình Định như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-05:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Chi nhánh Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu tại Bình Định có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh Công ty TNHH Chuyển đổi số toàn cầu tại Bình Định là: http://www.gdtvietnam.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phần mềm Quản lý Khách sạn ezCloud - Liễu Giai