Chi nhánh CTy CP Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 585 61 15
Trang web http://3cshop.vn/
Tọa độ 10.815.496.999.999.900, 10.667.351.199.999.900

 


Địa chỉ Chi nhánh CTy CP Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C ở đâu?

127 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi nhánh CTy CP Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00]

Chi nhánh CTy CP Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C có website không?

Địa chỉ trang web của Chi nhánh CTy CP Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C là: http://3cshop.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty cổ phần bao bì Đức Phát - Yên Sở