Chi Nhánh Cty CP Văn Phòng Phẩm Viễn Đông Tại Cần Thơ – An Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Nguyễn Đệ, An Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 091 904 82 05
Trang web http://vds.com.vn/
Tọa độ 10.049.327, 1.057.645.266

 


Địa chỉ Chi Nhánh Cty CP Văn Phòng Phẩm Viễn Đông Tại Cần Thơ ở đâu?

60 Nguyễn Đệ, An Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Nhánh Cty CP Văn Phòng Phẩm Viễn Đông Tại Cần Thơ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Chi Nhánh Cty CP Văn Phòng Phẩm Viễn Đông Tại Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Chi Nhánh Cty CP Văn Phòng Phẩm Viễn Đông Tại Cần Thơ là: http://vds.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lan Hồ Điệp Móng Cái - P. Ninh Dương