Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Phú Yên – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 321 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 6250 268
Trang web
Tọa độ 1.309.339, 1.093.104

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vnpt Đà Nẵng - Hải Châu 1