CHỐN – Manual Coffee Maker – Hàng Trống

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 P. Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 795 12 56
Trang web http://www.facebook.com/choncoffeehouse
Tọa độ 210.279.201, 1.058.498.121

 


Địa chỉ CHỐN - Manual Coffee Maker ở đâu?

40 P. Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của CHỐN - Manual Coffee Maker như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[08:30-18:00], Thứ Hai:[08:30-18:00]

CHỐN - Manual Coffee Maker có website không?

Địa chỉ trang web của CHỐN – Manual Coffee Maker là: http://www.facebook.com/choncoffeehouse

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Coffee Vạn hoa trung nguyên - Nghĩa Hồ