Chùa Ba Vàng – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3Q97+7QW, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 207951, Việt Nam
Số điện thoại 0203 6557 799
Trang web https://chuabavang.com/
Tọa độ 21.068.237, 1.067.644.534

 


Địa chỉ Chùa Ba Vàng ở đâu?

3Q97+7QW, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 207951, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Ba Vàng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00]

Chùa Ba Vàng có website không?

Địa chỉ trang web của Chùa Ba Vàng là: https://chuabavang.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Phước Minh - P. Yên Đỗ