Chùa huệ quang – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 05 Đ. Võ Duy Linh, Phường 5, Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 825 52 05
Trang web
Tọa độ 103.556.613, 1.066.715.083

 


Địa chỉ Chùa huệ quang ở đâu?

Số 05 Đ. Võ Duy Linh, Phường 5, Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa huệ quang như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Chùa huệ quang có website không?

Địa chỉ trang web của Chùa huệ quang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa An Vinh - An Tường