Chùa Năng Nhơn – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Đ. QL1, Phường 7, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3823 940
Trang web
Tọa độ 96.289.074, 10.595.552.239.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Thanh An - Phú Cường