Chuyển Phát Nhanh J&T Express chi nhánh Tây Nguyên – Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 7301 088
Trang web http://jtexpress.vn/
Tọa độ 119.425.419, 10.845.194.939.999.900

 


Địa chỉ Chuyển Phát Nhanh J&T Express chi nhánh Tây Nguyên ở đâu?

67 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyển Phát Nhanh J&T Express chi nhánh Tây Nguyên như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Chuyển Phát Nhanh J&T Express chi nhánh Tây Nguyên có website không?

Địa chỉ trang web của Chuyển Phát Nhanh J&T Express chi nhánh Tây Nguyên là: http://jtexpress.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vân Tải Yên Biên - P. Minh Khai