Cienco 5 – Thạch Thang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36H9+9XG, {{Province, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3894 414
Trang web http://www.cienco5.vn/
Tọa độ 160.784.284, 1.082.199.479

 


Địa chỉ Cienco 5 ở đâu?

36H9+9XG, {{Province, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Cienco 5 có website không?

Địa chỉ trang web của Cienco 5 là: http://www.cienco5.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Công Nghệ Phòng Cháy Chữa Cháy Annam - P. Điện Biên