CITY HOUSE VIỆT NAM – P. Bình An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Số 20, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71108, Việt Nam
Số điện thoại 097 358 89 99
Trang web https://cityhouse.vn/
Tọa độ 107.974.841, 10.672.987.429.999.900

 


Địa chỉ CITY HOUSE VIỆT NAM ở đâu?

34 Số 20, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71108, Việt Nam

Giờ làm việc của CITY HOUSE VIỆT NAM như thế nào?

Chủ Nhật:[08:15-12:00], Thứ Hai:[08:15-18:00], Thứ Ba:[08:15-18:00], Thứ Tư:[08:15-18:00], Thứ Năm:[08:15-18:00], Thứ Sáu:[08:15-18:00], Thứ Bảy:[08:15-18:00]

CITY HOUSE VIỆT NAM có website không?

Địa chỉ trang web của CITY HOUSE VIỆT NAM là: https://cityhouse.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BĐS Châu Đức - 278430 698006