CJ Korea Express Freight VN – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3547 4456
Trang web
Tọa độ 10.804.411.499.999.900, 1.066.674.484

 


Địa chỉ CJ Korea Express Freight VN ở đâu?

38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CJ Korea Express Freight VN như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

CJ Korea Express Freight VN có website không?

Địa chỉ trang web của CJ Korea Express Freight VN là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  177 SuperShip Thái Nguyên - Tân Lập