CN Bắc An Giang – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) – An Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 14 Quang Trung, Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, 880000, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3868 866
Trang web http://www.bidv.com.vn/
Tọa độ 107.112.153, 1.051.179.751

 


Địa chỉ CN Bắc An Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ở đâu?

Số 14 Quang Trung, Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang, 880000, Việt Nam

Giờ làm việc của CN Bắc An Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

CN Bắc An Giang - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) có website không?

Địa chỉ trang web của CN Bắc An Giang – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) là: http://www.bidv.com.vn/

Hình ảnh tham khảo