Cỏ 3 Lá Bạc Liêu – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hòa Bình, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 094 451 15 18
Trang web
Tọa độ 92.912.957, 1.057.287.985

 


Địa chỉ Cỏ 3 Lá Bạc Liêu ở đâu?

Hòa Bình, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cỏ 3 Lá Bạc Liêu như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cỏ 3 Lá Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Cỏ 3 Lá Bạc Liêu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà Phê 402 - TT. ái Tử