Cơ Sở Bánh Trung Thu Tạ Quyết – Ph.Âu Cơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Lê Đồng, Ph.Âu Cơ, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 2241 123
Trang web
Tọa độ 213.980.481, 10.521.947.619.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BÁNH KEM THIÊN ÂN tại CẦN THƠ - Xuân Khánh