Cơ Sở Cơ Khí Sơn Dũng – P. Lam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 172 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3852 016
Trang web
Tọa độ 19.803.786.799.999.900, 10.578.044.419.999.900

 


Địa chỉ Cơ Sở Cơ Khí Sơn Dũng ở đâu?

172 Tống Duy Tân, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Cơ Sở Cơ Khí Sơn Dũng có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Cơ Khí Sơn Dũng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Máy Cơ Khí Chế Tạo Thiết Bị Hải Dương - Kim Thành