Cơ Sở Cơ Khí Thiên Lập – Hiệp Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 QL20, Hiệp Thanh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3662 343
Trang web
Tọa độ 117.644.801, 1.084.030.169

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiết kế và Thi Công Điện Năng Lượng Mặt Trời Miền Trung - Hòa Thuận Đông