Cơ Sở Đá Hoa Cương Tám Quang – Pháo Đài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 QL80, Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 900 91 62
Trang web
Tọa độ 103.803.509, 1.044.810.426

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Huynh Đệ - TT. Long Mỹ