Cơ Sở Dạy Nghề Thanh Xuân – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125, Đường Tầm Vu, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3838 627
Trang web
Tọa độ 100.120.943, 1.057.704.942

 


Địa chỉ Cơ Sở Dạy Nghề Thanh Xuân ở đâu?

125, Đường Tầm Vu, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Cơ Sở Dạy Nghề Thanh Xuân có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Dạy Nghề Thanh Xuân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Sao Việt - Vietstar training and Consulting JSC - Khu đô thị Bắc Linh Đàm