Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng – Hoà Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 143 Huyền Trân Công Chúa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 544 25 09
Trang web
Tọa độ 160.029.188, 10.826.492.139.999.900

 


Địa chỉ Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng ở đâu?

143 Huyền Trân Công Chúa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lăng mộ đá, mộ đá đẹp - Đá mỹ nghệ tâm linh Việt - Phường 7