Cơ Sở Đức Hợi – Bắc Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 224, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3850 434
Trang web
Tọa độ 183.446.465, 105.901.691

 


Địa chỉ Cơ Sở Đức Hợi ở đâu?

224, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Cơ Sở Đức Hợi có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Đức Hợi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm Thu Mua Phế Liệu - Phường Thống Nhất