Cơ Sở Inox Minh – Vạ Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 461 Đ. Lê Thánh Tông, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 485 40 99
Trang web
Tọa độ 208.647.821, 1.067.151.744

 


Địa chỉ Cơ Sở Inox Minh ở đâu?

461 Đ. Lê Thánh Tông, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Cơ Sở Inox Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Inox Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH TM-DV Tánh Lộc - Việt Nam