Cơ Sở Mua Bán Cừ – Tràm Ngô Văn Vĩnh – TT. U Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khóm 4, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, TT. U Minh, U Minh, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 090 121 60 46
Trang web
Tọa độ 9.402.275.999.999.990, 10.493.846.599.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hợp Tác Xã Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thủ Công Mỹ Nghệ Tân An - Nhơn Thạnh Trung