Cơ Sở Nhôm – Inox Minh Phượng – Ngô Mây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Trần Thị Kỷ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3524 133
Trang web
Tọa độ 13.769.158.299.999.900, 1.092.191.076

 


Địa chỉ Cơ Sở Nhôm - Inox Minh Phượng ở đâu?

34 Trần Thị Kỷ, Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Nhôm - Inox Minh Phượng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Cơ Sở Nhôm - Inox Minh Phượng có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Nhôm – Inox Minh Phượng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sắt Thép Hùng Hồng - P. Tân Quang