Cơ Sở Nhôm Kính Công Bắc – Bắc Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38 Lý Tự Trọng, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 096 717 66 66
Trang web https://www.facebook.com/huyenthomunshop
Tọa độ 18.341.376, 1.058.994.486

 


Địa chỉ Cơ Sở Nhôm Kính Công Bắc ở đâu?

38 Lý Tự Trọng, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Nhôm Kính Công Bắc như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30]

Cơ Sở Nhôm Kính Công Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Nhôm Kính Công Bắc là: https://www.facebook.com/huyenthomunshop

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Kỹ Nghệ Sắt - Inox Duy Hiển - Phường Nghĩa Thành