Cơ Sở Nhôm Kính Hòa Thành – Thành phố Thái Nguyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 197 Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3847 539
Trang web
Tọa độ 215.505.612, 105.848.367

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Hoàng Tiến Dũng Gia Lai - Thắng Lợi