Cơ Sở Nhôm Kính Quang Huy – P.Tiền An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 101 Phố Hàng Mã, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 798 25 48
Trang web
Tọa độ 211.798.909, 1.060.650.095

 


Địa chỉ Cơ Sở Nhôm Kính Quang Huy ở đâu?

101 Phố Hàng Mã, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Nhôm Kính Quang Huy như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cơ Sở Nhôm Kính Quang Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Nhôm Kính Quang Huy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Sản Xuất Gạch Bê Tông Nguyễn Thị Khánh - Thôn Co Măn