Cơ Sở Nhôm Kính Thanh Bình – Bùi Hữu Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 424 Đường Cách Mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3884 030
Trang web
Tọa độ 100.667.072, 1.057.590.551

 


Địa chỉ Cơ Sở Nhôm Kính Thanh Bình ở đâu?

424 Đường Cách Mạng Tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Cơ Sở Nhôm Kính Thanh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Nhôm Kính Thanh Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gỗ Xây Dựng Dũng Lượng - Đa Mai