Cơ Sở Sản Xuất Bánh Mì Mai An – Phan Đình Phùng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 364 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3751 157
Trang web
Tọa độ 21.587.182.199.999.900, 1.058.304.029

 


Địa chỉ Cơ Sở Sản Xuất Bánh Mì Mai An ở đâu?

364 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Cơ Sở Sản Xuất Bánh Mì Mai An có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ Sở Sản Xuất Bánh Mì Mai An là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Hoàng Thông Bakery - Đồng An