Cơ sở Sản Xuất Các Loại Cửa, Xà Gỗ Thanh Tin III – Nam Lý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127 Hữu Nghị, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 1654 367806
Trang web
Tọa độ 174.719.649, 1.066.049.834

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD Long Vũ - P