Cơ sở Sản Xuất Đa Mỹ Nghệ Quốc Nông – Hoà Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X7R2+G5J, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0779 443 465
Trang web
Tọa độ 15.991.346.199.999.900, 1.082.504.041

 


Địa chỉ Cơ sở Sản Xuất Đa Mỹ Nghệ Quốc Nông ở đâu?

X7R2+G5J, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở Sản Xuất Đa Mỹ Nghệ Quốc Nông như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Cơ sở Sản Xuất Đa Mỹ Nghệ Quốc Nông có website không?

Địa chỉ trang web của Cơ sở Sản Xuất Đa Mỹ Nghệ Quốc Nông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lăng Mộ Đá, Thi Công Mộ Đá Đẹp - Đá Mỹ Nghệ Mộc Miên - Đoan Vĩ